Des d’octubre del 2016 ha passat molt temps. Per això et recordem una norma que aquell any va aprovar la Direcció General de Trànsit (DGT) i que ara, sis anys després, arriba a un punt clau: a partir de l’1 de novembre no s’emetran multes notificacions en paper.

Des d’octubre del 2016 ha passat molt temps. Per això et recordem una norma que aquell any va aprovar la Direcció General de Trànsit (DGT) i que ara, sis anys després, arriba a un punt clau: a partir de l’1 de novembre no s’emetran multes notificacions en paper.

Termini d’adaptació més generós

Aquesta normal s’emmarca en la llei de procediment administratiu, aprovada el 2015 i que va entrar en vigor l’octubre del 2016. Obliga empreses i professionals a relacionar-se amb els organismes públics a través de mitjans electrònics. Aquesta llei va disfrutar d’un període de gràcia perquè els afectats tinguessin temps a adaptar-se i activar els certificats digitals oportuns. En el cas d’Hisenda (AEAT), el termini va ser de dos anys, fins al 2 d’octubre del 2018.

En canvi, la DGT va ser més flexible amb aquesta norma, però la generositat té un límit: l’1 de novembre. Si les empreses, associacions o professionals autònoms no es donen d’alta voluntàriament en la DEV, l’administració els donarà d’alta d’ofici i el notificarà igualment per aquesta via.

Com funcionen les notificacions electròniques

Per donar-se d’alta en la bústia electrònica DEV és necessari tenir en vigor un certificat digital o un DNI electrònic. Aquest document serveix per modificar la subscripció i llegir les notificacions publicades. A més, es recomana incloure un correu electrònic o un telèfon mòbil per rebre alertes de les comunicacions i evitar que venci el termini de recepció, que és de 10 dies naturals.

Cal tenir en compte que aquests avisos són només un avís per informar que hi ha una notificació a la bústia de la DEV, en cap cas és la notificació directament.

Les notificacions electròniques de la DGT funcionen com les de la resta d’organismes públics: s’entenen per practicades en el moment en què es produeix l’accés al contingut. Si no es descarreguen en el termini estipulat, no es poden descarregar. Però es consideren com entregades de tota manera i, per tant, comencen a computar els dies per presentar al·legacions o pagar.

Si tampoc es compleix amb aquest període de temps, el procediment és el mateix que una multa enviada per correu postal: es genera un incompliment i penalització que pot ser fins i tot del triple de l’import de la comunicació inicial i que pot portar a l’embargament de la quantia per part d’Hisenda.