La pluja sempre és una trava per al trànsit. Per als vehicles la visibilitat disminueix, el trànsit es torna més perillós i la conducció es pot veure afectada per l’estat de la via, en aquest cas mullada o fins i tot embassada. I pitjor ho tenen aquells que condueixen una motocicleta. D’altra banda, per als vianants també és un gran inconvenient: han d’anar amb la cautela que els vehicles els vegin, així que han de creuar per llocs visibles adequats.

Molts vianants ho hauran patit en primera persona: estan esperant per travessar el carrer o a la marquesina d’un autobús un dia plujós i passa un cotxe i els omple d’aigua. Aquesta situació està sancionada i tipificada al reglament de circulació, que en el seu article 2 estipula que «els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no entorpeixin indegudament la circulació ni causin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones o danys als béns».En tractar-se d’una sanció lleu, la màxima multa prevista per la taula de sancions de la DGT seria de 100 euros.

A més, l’article 46 d'aquest reglament assenyala que el conductor ha de moderar la velocitat «quan pugui esquitxar-se o projectar-se aigua o altres matèries als altres usuaris de la via», per la qual cosa la possible sanció en esquitxar un vianant estaria vinculada a la velocitat, que no seria l’adequada per a les condicions que presentava la via.

Tot i que no sigui per aquesta raó, és recomanable moderar la velocitat en clima plujós, per evitar l’‘aquaplanning’ o perdre el control del vehicle i que això pugui produir un accident.