L a Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica ho deixa molt clar: l’any 2023 les ciutats de més de 50.000 habitants hauran d’instaurar una zona de baixes emissions (ZBE). Davant d’aquesta situació el cert és que la gran majoria de ciutadans no tenen a on o com instal·lar un punt de càrrega per a un cotxe elèctric, però d’altres no ho fan per desconeixement de la normativa.

Espanya va votar a favor de la prohibició de la comercialització de cotxes i vehicles comercials de combustió a partir del 2035, però no està preparada per a la transició. A dia d’avui existeixen 14.244 carregadors públics repartits per l’estat, fet que ens col·loca a la cua a Europa i dona motius de sobres per dependre d’un carregador propi.

Si el concessionari i la marca no es fan càrrec de la instal·lació, l’única opció que ens queda és la de contractar els serveis d’un instal·lador electricista autoritzat i complir amb la normativa que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió sobre la instal·lació de punts de recàrrega als garatges. Per instal·lar un punt de recàrrega de tipus wallbox o base mural cal tenir present que el preu de l’equip se situa entre els 100 i els 350 euros, preu al que cal sumar-hi el cost de la instal·lació d’un circuit exclusiu, que serà més car com més metres de cable es necessitin fins a arribar al comptador individual. El preu de la instal·lació ronda entre els 400 i els 700 euros i pot ser de 7,4 kW (monofàsica) o d’11 o 22 kW (trifàsica) en funció del cost i estructura de l’edifici. D’aquesta manera, el preu final de la instal·lació d’aquest tipus de punts de càrrega se situa aproximadament en uns 1.000 euros, encara que pot superar aquesta xifra.

En aquest sentit, l’article 17.5 de la Llei de propietat horitzontal facilita la instal·lació d’un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics en un garatge comunitari per a ús privat. En tot cas, l’interessat està obligat a informar prèviament la comunitat a través del seu president o administrador. Per poder instal·lar el punt de recàrrega no és necessari cap tipus d’aprovació per part dels veïns, encara que el Race recomana guardar una còpia del document en què consti el tipus d’instal·lació i la data a la que s’iniciarà l’obra amb la data, el segell i la signatura.

Per poder carregar un vehicle elèctric en un garatge comunitari el carregador ha d’estar instal·lat en una plaça individual, per la qual cosa el propietari ha d’assumir el cost de la instal·lació i del consum d’electricitat. Cal tenir en compte que es necessitarà autorització per part de la comunitat si, en dur a terme la instal·lació, cal fer la connexió de la derivació a un comptador comunitari o si cal fer una preinstal·lació a l’edifici. Si es dona el cas i més veïns volen carregar un cotxe elèctric és recomanable, per evitar problemes, aprovar una sèrie de normes internes amb l’objectiu que tots els propietaris que estiguin interessats a tenir un carregador de cotxe elèctric segueixin els mateixos criteris per a la instal·lació. El Race també recomana fer una preinstal·lació comuna per a tot el garatge que garanteixi el subministrament quan la demanda sigui superior.