L’1 de gener del 2023 tots els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars hauran d’incloure Zones de Baixes Emissions (ZBE) als seus centres urbans. A més, també ho hauran de fer els municipis de més de 20.000 habitants la qualitat de l’aire dels quals sigui perjudicial per a la salut.

Arriben les Zones de Baixes Emissions

Sota aquestes premisses a Espanya hi trobarem almenys 149 ZBE com les que ja hi ha a Barcelona i Madrid. Però, què són exactament aquestes zones?

Són espais on s’apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle. És a dir, una zona delimitada dins d’una ciutat on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants.

I és que segons la nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, el sector del transport per carretera suposa el 25% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle del nostre país.

Fins ara molt poques localitats han presentat el seu pla de ZBE (de fet només ho han fet 20 ajuntaments). Tot i així, en totes es repeteix el mateix patró: seran les etiquetes ambientals de la DGT (B, C, ECO i 0 Emissions) les que determinaran quins vehicles podran accedir, circular i estacionar a les zones protegides.

Els models més contaminants (sense distintiu ambiental) seran, de moment, els més castigats per la normativa, ja que tindran totalment prohibida l’entrada i la circulació a les ZBE de les grans ciutats. Parlem de models gasolina matriculats abans de l’any 2001, dièsel matriculats abans del 2006 i motos anteriors a l’any 2003.

Tenint en compte que ni Madrid ni Barcelona prohibiran l’any 2023 l’entrada i la circulació dels vehicles amb etiqueta B a les seves ZBE, podem deduir que la resta de municipis tampoc ho faran. Això sí, en aquestes dues ciutats aquests vehicles només hi podran entrar si estacionen en un pàrquing públic, si els seus propietaris estan empadronats a la zona protegida o si han d’anar a un taller ubicat a la ZBE, entre d’altres.

Quan parlem de models amb etiqueta B fem referència als turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir de l’1 de gener del 2001 i dièsel matriculats a partir del 2006. També tenen distintiu B els vehicles de més de vuit places i els vehicles pesants de combustió matriculats des del 2006, així com les motos fabricades a partir del 2003.

Amb els vehicles d’etiqueta C (verda), passarà pràcticament el mateix: podran accedir i circular per les ZBE, però tindran prohibit l’estacionament, tret dels pàrquings públics. L’etiqueta C correspon als turismes i furgonetes de gasolina matriculades després del gener del 2006, als dièsel matriculats després de gener del 2015 i a les motos matriculades a partir del 2007.

Només els vehicles amb etiqueta ECO (híbrids o de gas) i els 0 Emissions (elèctrics i híbrids endollables) podran rodar lliurement per les ZBE sense por a una multa.