Circulant per la xarxa viària catalana es van trobant els indicadors que donen nom a cada carretera i, en veure'ls, ens pot sorgir el dubte: per què unes carreteres tenen una lletra i dues xifres, unes altres tres i algunes dues lletres i quatre xifres?

La codificació vigent es va establir el 2001. Les que tenen un identificatiu que comença per A són les autopistes i autovies d'interès general. Les que comencen per C són carreteres d'àmbit català que gestiona la Generalitat. I quan aquesta té dos dígits, és que forma part de la xarxa bàsica catalana.

Dins d'aquests dos números, el primer indica la direcció dominant

El primer dígit classifica les carreteres en 6 tipus segons la direcció dominant i la seva situació:

  • 1 sud - nord
  • 2 oest - est
  • 3 sud-oest - nord-est (paral·leles a la costa)
  • 4 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona sud de Catalunya
  • 5 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona central de Catalunya
  • 6 sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona nord de Catalunya

El segon dígit representa el número d'ordre sobre el territori.

Les autopistes i autovies d'interès local comencen amb l'inicial de la província (B, LL, GI, T).

Les carreteres amb tres números són les locals.

I les que depenen de la Diputació tenen la BV, de Barcelona Veïnal, i quatre dígits.