Trànsit ha creat nous dissenys per als senyals de circulació que han d'anar entrant en vigor a mitjans d’aquest any 2023, segons marca un reial decret elaborat, entre d’altres, pels ministeris de Transports i Interior i la Direcció General de Trànsit (DGT).

El procediment previst és que els nous senyals es vagin instal·lant a mesura que es vagin superant els tràmits burocràtics, per la qual cosa pots ser que alguns no els vegis al seu lloc fins ben entrat l'estiu.

L'objectiu de la senyalització vertical serveix per advertir i informar els usuaris de com s’han de comportar en les diferents vies quan condueixen. Ara, amb els nous dissenys, es vol a més, ser més inclusiu. Per exemple, la senyal que indica de la proximitat d'una residència d'avis ara inclou un home i una dona en el mateix senyal.

Però avui ens fixem en dos senyals nous. Un és el P-35. Aquest, mostra dos cotxes amb dues fletxes que marquen la direcció de cada un d’ells i que s’entrellaça. El que la DGT denomina un carril trenat: aquells carrils que s’utilitzen indistintament per a la incorporació a una via o per sortir-ne uns metres més tard.

El nou senyal P-35

També és una novetat el P-33. En aquesta ocasió, es tracta d’una modificació d’un senyal anterior: triangular, amb la vora vermella i l’interior blanc, és un indicador de visibilitat reduïda i advertirà els conductors d’un tram on la conducció és més complexa. Com tots els senyals triangulars, avisa d’un perill. En aquest cas, d’un tram on freqüentment la circulació es veu dificultada per una pèrdua notable de visibilitat a causa de boira, pluja, neu, fums, etcètera.

El senyal P-33