Recuperació de la cabina de l'aeri de Sant Jeroni

-