Matagalls-Montserrat 2016

2450 participants van completar els 82 quilòmetres de la prova.