Biel Pelfort, el Lluquet de l'obra surienca, actuarà en aquest paper per tercera vegada. Pelfort explica que «amb tota la incertesa que ens acompanya en aquests moments hem començat a assejar molt més tard» i apunta a la mascareta com un element que dificulta encara més la labor dels actors en els assajos. «La mascareta dificulta l'expressió i per tant és més difícil fer teatre», afirma.