L'escenografia no serà aliena a les modificacions per adaptar-se a les mesures de la covid-19. Pep Haro, president de El Traspunt i director de l'escenografia, explica que «normalment hi pugen unes cinquanta persones. Això fa que ara puguem reduir una mica la profunditat de l'escenari perquè no es vegi tan buit, però tampoc molt, ja que s'han de guardar les distàncies de seguretat sempre».