El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un abonament gratuït per veure el Sarau Artesenc . Un dia especial de música ball de sardanes amb el concurs de colles sardanistes, les aduicions de la Principal del Llobregat i la Principal de La Bisbal i finalment amb el concert de l'Orquestra Maravella.

Diumenge 4 de desembre, al Pavelló d'Esports d'Artés.

Podeu adquirir el vostre abonament a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.