Exposició fotogràfica

La paraula analogia prové de la paraula grega analogia, composta a la vegada per les partícules ana (que en una de les seves accepcions significa reiteració i comparació) i logia (de logos, raó). En sentit etimològic, significa comparança o relació entre diverses raons o conceptes.

Una analogia és una relació de semblança que s'estableix entre dues imatges diferents. És una eina que pren una característica que es troba en una imatge i s'observa que aquesta característica és compartida per una altra. L'analogia és un recurs que expressa la relació entre dos elements. L'emissor podria aclarir de què es tracta aquesta relació; però en lloc d'escollir aquest camí opta per un altre, que és el d'expressar-ho amb uns altres elements, que ens porten a la mateixa relació. És freqüent que la segona imatge, que no és la imatge inicial, porti tal semblança com a referència.

L'analogia, aleshores, es correspon a dues qüestions diferents però amb una arrel comuna: la relació de semblança entre dues coses que no són idèntiques.