Mostra bibliogràfica, vinculada a les activitats del projecte Lletres i Vins 2023.