El Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) ha presentat al Parlament el Tercer Informe Sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC), amb l’objectiu d’analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya.