El projecte AMiC (Art, Mestres i Creació) proposa la pràctica educativa coma espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on les i els mestres i alumnes puguin conèixer millor els llenguatges artístics contemporanis. També vol ser un estímul per tal de treballar diferents àrees del currículum a partir del llenguatge audiovisual i ampliar l'horitzó d'experiències i coneixements més enllà de la simple experiència estètica per obrir tot un ventall de possibilitats a nivell educatiu.

Què són els límits?

Un límit és una línia real o imaginària que separa dues coses. En geografia, els límits separen diferents territoris del planeta. Aquest curs hem treballat els límits, tots; els socials, els geogràfics, els culturals, els ambientals... els límits planetaris.

Més informació a http://www.manresacultura.cat/casino/menu/15564-limits-amic-(arts-mestres-i-creacio)