SUPERCARNAVAL D'ESTIU

Parc de la Draga

Les revolucions no paguen la pena si no s’hi pot ballar. Perquè la lletra, pel ball entra. I perquè la consciència social, la de classe i també la de gènere, no han de contradir, amb cap justificació, l’esperit lúdic. Poques coses com el ball en una plaça, una pista d’un club o un carrer en una festa resulten tan alliberadores. . P I això ho saben molt bé la Núria Pons, la Marina Bolea, la Laura Honrubia i la Maria Deltell. És a dir, les Maluks.

Antifeixisme, feminisme i suport aferrissat a la seva cultura i a la seva llengua: aquests podrien ser els grans principis cabdals d’un projecte que fa de la hibridació d’estils un emblema i que ha passat ja per festivals com Feslloc, Festivern o Viña Rock.