Amb el Moviment Afrobanyolí Social

En el marc de la 6a edició del Rap de Girona Fest es celebrarà la taula rodona "Hip hop i consciència crítica" dinamitzada pel Moviment Afrobanyolí Social (MAS) on es parlarà sobre la seva lluita per generar espais on totes les persones es puguin expressar i manifestar lliurement.

MAS és una organització que ha esdevingut un pont entre la societat d'acollida i la societat africana amb l'objectiu d'afavorir la inclusió del col·lectiu i crear un vincle amb les persones joves per enfortir el coneixement mutu i agermanar les diverses cultures que conviuen a Banyoles.