El Museu Molí Paperer de Capellades, està situat a la població de Capellades (a 60 Km. de Barcelona, Espanya) en un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí de la Vila”. És un edifici amb una superfície de 2.200 m2 i consta de quatre plantes i soterrani. Al costat del Molí s’hi troba la bassa, proveïda per una font natural d’on brolla un cabal de dotze milions de litres diaris que són utilitzats com a energia per al funcionament dels setze molins paperers que treballaven en aquesta zona. Gràcies a aquesta abundància hídrica i a la situació geogràfica –propera a grans nuclis de població i amb bones comunicacions entre ells– Capellades i el seu entorn: la Pobla de Claramunt, Carme, Sant Pere de Riudebitlles…, varen constituir un dels centres paperers més importants d’Espanya durant els segles XVIII i XIX. El paper d’aquesta zona, en especial el paper de barba i el paper de fumar, es venia a gran part del mercat espanyol i a les colònies d’Amèrica. Del període de finals de segle XVIII provenen els cognoms de paperers tan coneguts com Sorteras, Romeu o Guarro, destacant entre ells els Serra i els Romaní, les marques papereres dels quals adquiriren renom internacional. En aquest ric context històrico-paperer, el Museu Molí Paperer de Capellades fou fundat a l’any 1958 per un grup d’industrials paperers que realitzaren un treball d’avantguarda en el camp que actualment es denomina arqueologia industrial. Mercès a nombroses donacions de maquinària, objectes varis i aportacions de tipus econòmic per part de diferents indústries papereres i editors de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol, el Museu fou inaugurat el dia 6 de juliol de 1961. Actualment el Museu està regit per un patronat format per diferents organismes: l’Ajuntament de Capellades, l’Associació d’Estudis Històrico Paperers, el Consell Comarcal de l’Anoia i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. El Museu fou concebut, des de l’inici de la seva fundació, com a museu i com a molí paperer on s’uneix i complementa la difusió del patrimoni històric i l’industrial, gràcies a la continuïtat de la pràctica de l’activitat artesanal del paper fet a mà. El Museu Molí Paperer de Capellades és un museu atípic, tant per la dualitat museu-molí com per llur sistema de gestiò econòmica, que assoleix l’autofinançament del 60-70% de les despeses de funcionament. Així doncs, la nostra institució representa un clar exemple de la denominada “economuseologia”, definit per Cyril Samard en la seva obra Comment rentabiliser une entreprise culturelle, és a dir, com una entitat cultural pot arribar a assolir l’autofinançament a partir de la comercialització del producte artesanal que produeix i alhora sumant els ingressos econòmics derivats de les visites. Tal vegada aquests és l’aspecte que confegeix al nostre Museu una major singularitat.