Construït entre 1991 i 1993, sent inaugurat el dia 4 de septembre del 93. Edifici senzill, compacte, de caràcter públic. Estructurat en dos nivells, un per al públic (nivell alt) i un altre d'ús restringit als esportistes (nivell baix), amb entrades diferenciades.