Tapissos resultants dels tallers CulturaMent i fotografíes del procés creatiu.