El Teatre Cubano adaptació de l'obra "Cómeme el Coco, negro" de la Cubana

La companyia ambulant de music-hall, "Teatro Cubano”, interpreta una revista musical amb els grans temes d'aquest gènere: cuplets, tangos, folklore i números còmics.

Alumnat del grup de Teatre Adults de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal.

INTÈRPRETS

Gina Bacardit, Anna Canet, Pol Cases, Georgi Durany, Toni Fontdevila, Olga Prat, Manel Sánchez, Anna Solé, Maria Subirana i Jordi Vilagut. (amb la col·laboració de Gerard Palomas i Judit Bueso)

DOCENT

Albert Ruiz