Activista guatemalteca

San Lucas Tolimán és un dels municipis més pobres de Guatemala. Del total de la població (29.000 persones), el 93% s'autoidentifica com a maya kaqchikel. Les autoritats guatemalteques estimen que el 76,41% viuen en pobresa i el 26,7% en pobresa extrema, i les taxes d'analfabetisme arriben al 55%. A Guatemala no es disposa d'estadístiques reals sobre violència de gènere, però San Lucas és un dels municipis amb més embarassos en adolescents i una de les institucions principals en atenció a supervivents de violència de gènere atent uns 60-80 casos l'any. Totes aquestes xifres van augmentar un cop va començar la pandèmia de COVID-19. Aquest és el context en el que viu l'activista Chati Cajas, una dona guatemalteca que porta anys en la defensa de les comunitats locals i les dones. Kemonïk ONG treballa amb ella en aquest municipi des de fa 6 anys. Vine i conversa amb la Chati i personal de la institució gironina sobre el context guatemaltec.