Els productes agroalimentaris de proximitat tindran una acreditació específica, segona el decret que ha aprovat aquest dimarts el Govern, que regularà aquest tipus de venda per respondre a la petició dels productors agraris i del sector de la restauració, que ve de les exigències d'una part dels consumidors. L'objectiu és potenciar la venda directa i de circuit curt; ajudar a maximitzar els esforços de foment i promoció dels productes de temporada, i millorar la sensibilitat envers l'entorn, reduir la petjada de carboni i conservar el paisatge.

Així, els productors agraris podran obtenir una acreditació que identifiqui els seus productes com a procedents d'una explotació agrària ubicada a Catalunya El decret ha estat elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres conselleries de la Generalitat amb l'objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector.

Al mateix temps, és una normativa que persegueix la dinamització de l'economia productiva i el desenvolupament rural, i també la defensa dels petits productors i el consum local.

El logotip identificatiu de la venda de proximitat consisteix en una fletxa que envolta una tipografia amb la inscripció 'Venda de Proximitat' i el subtítol 'circuit curt' o 'directa', segons la imatge que s'hagi d'utilitzar per a cada cas. Aquesta fletxa simbolitza el recorregut de la venda i acaba amb quatre ratlles que representen el territori, Catalunya.

EL decret neix com a resposta a l'interès del consumidor per conèixer l'origen, els sistemes de producció dels aliments i la seva sostenibilitat. Cada vegada, el client valora més rebre de manera directa i sense tants intermediaris un producte més pròxim, fresc i de temporada.

L'aprovació d'aquest decret comportarà un desenvolupament de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, que assenyala com a línies d'actuació de les polítiques agràries la priorització d'iniciatives de foment de la transformació agroindustrial que comportin més participació de les persones productores en els valors afegits dels productes, i el foment de la millora de les condicions en què es fa la transformació i la comercialització de la producció agroalimentària.

La regulació d'aquesta modalitat de venda complementarà pròximament el marc normatiu vigent en matèria de modernització de les explotacions agràries, que considera activitat agrària la venda directa de la producció pròpia de l'agricultor, ja sigui a la seva explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials permanents.

En el mateix sentit, el Parlament de Catalunya, en la sessió plenària del dia 14 d'abril de 2010, va adoptar la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari, que en l'apartat V relatiu a l'alimentació, l'agroindústria i els mercats, insta el Govern, entre altres coses, a persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d'origen i qualitat; i a intensificar les campanyes d'informació als consumidors per afavorir el comerç de proximitat i el de productes amb distintiu de qualitat.