El Club del subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per la visita guiada al Museu de l'Oli de Catalunya, ubicat al cor de la seu de la Cooperativa de La Granadella conté les instal·lacions i la maquinària originals del molí fundat el 1920, que va quedar en desús des de la dècada de 1986.

L'adequació museogràfica d'aquest conjunt patrimonial, afegeix una funció cultural, i vincula l'activitat productiva i comercial de la Cooperativa amb els projectes de desenvolupament territorial relacionats amb l'oleoturisme. 

Més informació a www.culturadeloli.cat

Presentant el carnet a taquilles i havent fet la reserva prèviament obtindreu el 2x1 de descompte. Promoció limitada