Poste, restaurant braseria de Salelles, ofereix menú diari i de cap de setmana.