El consum televisiu dels espa-nyols s'ha situat el mes de desembre a una mitjana de 238 minuts al dia per persona, el que suposa el consum de televisió més baix aquest mes dels últims 12 anys. Les gairebé 4 hores que de mitjana va veure la televisió cada espanyol el desembre representa un descens de 3,8 minuts respecte al novembre i de 18 minuts respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'anàlisi mensual del comportament de l'audiència de Barlovento Comunicación, d'acord amb les dades de Kantar Media.

Arrodonint, dels 238 minuts diaris per persona, 231 corresponen al consum de televisió lineal (on estan inclosos el concepte convidats), i els altres 7 minuts serien de televisió en diferit. D'aquesta manera, els convidats (espectadors no residents a la llar) suposen el 5% del consum total el mes de novembre. Respecte al consum televisiu realitzat per comunitats autònomes, Extremadura (290 minuts), Comunitat Valenciana (262 minuts) i Castella-la Manxa (255 minuts) són regions on més temps s'ha dedicat a veure la televisió el novembre.