El ple del Parlament Europeu va aprovar la nova directiva sobre els drets d'autor amb 348 vots a favor, 274 en contra i 36 abstencions. Un cop el Consell de la UE adopti formalment el text, els països tindran 24 mesos per traslladar els canvis a la seva legislació nacional.

La nova normativa estén la protecció dels drets d'autor a l'entorn virtual. YouTube, Facebook i Google News són alguns dels operadors directament afectats per aquesta legislació. El text també intenta garantir que Internet continuï sent un espai en què regni la llibertat d'expressió. Els gegants tecnològics compartiran ingressos amb artistes i periodistes

La directiva vol facilitar als titulars de drets, en especial els músics, intèrprets i guionistes, així com als editors de notícies, la negociació d'acords més avantatjosos de remuneració per l'ús de les seves obres en plataformes d'internet.

Per aquest motiu, les plataformes seran directament responsables del contingut que allotgin. Els editors també tindran automàticament el dret de negociar en nom dels seus periodistes amb els agregadors per a la publicació dels seus productes.

Llibertat d'expressió protegida

El text inclou disposicions per assegurar el respecte a la llibertat d'expressió a Internet. Compartir fragments de notícies queda exclòs de la directiva, però l'acord inclou disposicions per evitar que els agregadors de notícies abusin d'aquesta prerrogativa. Així, un «fragment breu» podrà seguir apareixent a Google News, per exemple, o compartir-se a Facebook.

La pujada a la xarxa d'obres protegides per citar, criticar, ressenyar, caricaturitzar, parodiar o imitar queda protegida, i els mems i gifs seguiran disponibles i es podran compartir en línia.

La norma especifica que les contribucions a enciclopèdies en línia sense objecte comercial, com Wikipedia, o a plataformes de programari de codi obert, com GitHub, en queden exemptes. Les empreses emergents, per la seva banda, estan subjectes a requisits menys estrictes que les grans companyies.

Els autors i intèrprets podran reclamar una remuneració addicional al distribuïdor que explota els seus drets quan l'acord original els reporti uns ingressos desproporcionadament baixos en comparació dels beneficis que obté el distribuïdor.

Canvi de l'statu quo

Ara, les companyies d'Internet tenen pocs incentius per signar acords justos amb els titulars de drets pel contingut que usen, perquè no són considerats responsables del contingut pujat a la xarxa pels usuaris. Només estan obligats a eliminar contingut que infringeixi la legislació de drets d'autor quan el titular dels drets ho sol·licita i no es garanteix als titulars una remuneració justa. Ara la responsabilitat serà de les empreses i assegurarà acords raonables.