El preu mitjà dels serveis de veu i de dades en itinerància a Espanya ha baixat més del 95% pels canvis en la regulació europea sobre els serveis d'itinerància internacional, que van comportar la fi del pagament per serveis de roaming el juny del 2017, segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L'anàlisi de la CNMC detalla que el preu per minut en trucades fetes des de països comunitaris ha passat dels 85 cèntims per minut de principis del 2007, abans que es regulés aquest servei, fins als 3,9 cèntims que costava el primer trimestre del 2018.