L'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió i l'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC) han signat un acord de col·laboració per a la realització d'activitats que «potenciïn la bona imatge del sector televisiu, la qualitat de les seves ofertes, l'atenció a les audiències i la realització d'estudis i projectes relacionats amb la indústria audiovisual». L'AUC té com a objectiu la defensa dels ciutadans en la seva relació amb els mitjans. La qualitat de la programació, el compliment de la legislació audiovisual, o la protecció dels menors i l'adequada qualificació dels continguts són alguns dels seus àmbits d'actuació.