La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha expresat per escrit al director general de Disney España la seva «disconformitat amb l'absència de català» en l'oferta inicial de la plataforma Disney+. Franquesa remarca als directius de la companyia que Disney ha apostat pel català els últims anys i ha cridat a mantenir aquesta línia empresarial en aquest nou format de distribució. També insta la companyia a adoptar un compromís per incorporar-ho aviat a la plataforma, ha informat la conselleria de Cultura en un comunicat.