L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha iniciat una campanya per informar que el virus de la covid-19 no es transmet a través del paper de diari ni del de les revistes. Aquesta iniciativa s'emmarca en l'intent de l'ACPC que la covid-19 afecti el mínim possible les diverses capçaleres associades.

L'ACPC demana a les administracions que vetllin pels interessos de la premsa comarcal i local, i que li donin suport. En aquest sentit, s'ha demanat al departament de Salut de la Generalitat que emeti un comunicat «desmentint el rumor que corre sobre la transmissió de la covid-19 a través del paper de premsa». Mentre no s'emet aquest comunicat, s'ha decidit posar en marxa aquesta campanya d'informació.

L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal destaca que els estudis de l'Organització Mundial de la Salut i els principals centres d'investigació assenyalen que el virus de la covid-19 no es transmet ni a través del paper de diari, ni del de les revistes.

L'ACPC aglutina la pràctica totalitat d'empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d'informació general de Catalu-nya, escrites en català. En total són més de 150 publicacions, entre les de format paper i les digitals.