L'interès informatiu de la crisi de la covid-19 ha disparat l'audiència dels mitjans de comunicació digitals el 60% durant el confinament, amb una mitjana de 2,6 milions d'usuaris únics. Així es desprèn d'un informe elaborat pel departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) encarregat per l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) sobre la situació i reptes de futur d'aquest sector.

D'acord amb l'estudi, tres publicacions van arribar fins i tot a superar àmpliament els tres milions d'usuaris en un sol mes i, en nombre de visites, les capçaleres digitals van passar de 32,3 milions el febrer a superar els 56 milions el març.

D'altra banda, més enllà de la covid-19, conclou que els digitals catalans sumen nous lectors, un increment d'audiència que està estretament relacionat amb la intensitat informativa del context polític i social. Així mateix, cada vegada disminueix més la quantitat de pàgines vistes per visita i el temps de lectura, el que podria estar motivat per la varietat de dispositius mòbils que es fan servir, el que implica menys temps i consulta més específica de notícies concretes.

Finalment, la majoria dels digitals analitzats tenen resultats econòmics propers a zero, és a dir, ni tenen grans guanys ni tampoc pèrdues.