La Universitat Rovira i Virgili (URV) lidera un projecte europeu que incorpora el videojoc en la formació de doctorat, amb la participació de la Universitat d'Innsbruck i la Vrije Universiteit Amsterdam.

Uns 70 doctorands de les tres universitats participaran en el projecte Videojocs per a formació d'habilitats (Versa), finançat amb 300.000 euros pel programa «Ciència amb i per a la societat» de l'Horitzó 2020. El projecte vol complementar la formació en habilitats dels doctorands per millorar el seu encaix en el sector industrial. Versa farà servir una metodologia de formació i de videojocs desenvolupada per la Fundació Iberoamericana del Coneixement Gecon, a través de jocs relacionats amb les anomenades habilitats toves, és a dir, les qualitats que van més enllà de la formació tècnica, com el treball en grup o la comunicació, i que són bàsiques per trobar feina. S'incidirà en vuit habilitats: creativitat, pensament crític, resolució de problemes complexos, flexibilitat cognitiva, gestió de persones i equips, gestió del temps, presa de decisions i establiment d'objectius.