El Sindicat de guionistes d'Espanya Alma ha criticat «situacions d'intrusisme i usurpació» en el reconeixement dels guionistes en els crèdits de les sèries televisives, segons es desprèn de l'estudi La creació de ficció televisiva a Espa-nya. La directora de l'informe, Conchi Cascajosa, professora titular de Comunicació Audiovisual de la Universitat Carlos III de Madrid, assenyala que una altra de les conclusions és la «manca d'estandardització» en la forma de reflectir els crèdits: unes produccions usen l'expressió «creat per» (en la meitat dels casos), i moltes sèries opten per definir no tant el creador sinó el concepte d'«idea original».

La investigació, realitzada a partir d'entrevistes privades i de l'estudi dels crèdits de les sèries televisives, ha detectat que «només» en quatre de cada deu sèries el guionista del primer episodi apareix com a creador de la sèrie, i en la resta dels casos hi apareixen «altres figures» o guionistes del primer episodi que no hi surten com a creadors, i això dona un «problema d'estandardització».