El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha convocat un concurs públic per adjudicar sis llicències de ràdio en FM de titularitat privada. El CAC té entre les seves funcions atorgar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació audiovisual. Les sis llicències són les següents: Manresa-Montserrat (88.1 MHz); Terrassa- Martines (89.4 MHz); Roses (94.4 MHz); Sort-Escobedo (94.5 MHz); Vall Boí (93.9 Mhz); i Vielha eth Aro (103 MHz). Les llicències s'atorgaran per un termini de 15 anys. Les propostes es poden presentar en el termini de dos mesos.