El gag del programa de TV3 ‘Està passant’ sobre la Verge del Rocío continua deixant opinions enfrontades. Després que el conseller de la Presidència del Parlament andalús el qualifiqués d’«indignant» i que ‘Polònia’ respongués amb una paròdia de diferents religions, ara s’ha pronunciat el ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

L’organisme regulador ha adoptat per unanimitat una resolució en la qual considera que l’esquetx de la polèmica s’empara en el dret a la llibertat d’expressió. «L’expressió satírica és una manifestació de la lliure opinió d’idees, creences i judicis de valor, que s’utilitza, com un instrument de denúncia i de crítica social», afirma.

Malgrat que considera que les esmentades expressions satíriques «poden resultar desafortunades, i fins i tot feridores, especialment per a les persones que professen la fe catòlica», el CAC no aprecia en elles cap vulneració de la normativa audiovisual.

Extremar la cura

Això sí, assenyala en la seva resolució que és necessari extremar la cura en els espais d’humor per evitar que «puguin menysprear les persones que professen qualsevol creença religiosa».

La resolució conclou que la secció en la qual es va emetre el ‘gag’, ‘L’entrevista improvisada’, incorpora elements satírics i irònics dins d’un programa d’humor, per la qual cosa no hi ha possibilitat de confusió respecte al propòsit de l’esquetx analitzat.

A més, assenyala que el presentador del programa, deixant de banda el registre humorístic, «expressa el seu respecte envers les esmentades creences religioses fins i tot en tres ocasions diferents».

L’actuació del CAC es va iniciar arran de la recepció de queixes presentades per la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac), el partit Valents, l’associació E-Cristians i 115 particulars.