M

iquel Roca, des de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, sol donar a conèixer cada fi d'any a l'opinió pública un document que constitueix el fruit de la valoració que aquesta entitat fa del moment que viu la societat catalana. El que ha presentat fa pocs dies es titula Un escenari de canvi: més Europa.

Davant de la duresa de la crisi en què estem immersos, com a conseqüència d'un endeutament desmesurat i d'una dependència excessiva de sectors poc sostenibles, cal tornar a apostar amb determinació per la formació, per la innovació i per l'economia productiva. L'impacte de la crisi arriba a moltes famílies i empreses, però, sense formar part del territori de l'euro, el daltabaix hauria estat molt més dramàtic.

Malgrat que alguns puguin viure com una incomoditat la presència creixent de les institucions europees en les nostres activitats quotidianes, en un context com l'actual, si no hi estiguéssim vinculats, la nostra economia hauria quedat en una posició més precària i indefensa davant dels moviments que estan sacsejant els equilibris de forces, amb una influència rellevant dels països emergents.

Només tindrem prou capacitat per afrontar amb encert aquest repte des d'una Europa unida, i no pas des del campi qui pugui de cada estat. El món és massa gran i Catalunya massa petita perquè ens puguem limitar-hi a fer d'espectadors. Catalunya només pot fer passos endavant si s'implica amb convicció en el projecte europeu, si se sent empesa a contribuir a liderar un nou i esperançat europeisme. Fora d'Europa, Catalunya està condemnada a la residualitat, a viure a la intempèrie a l'hora d'afrontar les profundes transformacions que ja s'estan començant a pro-duir. L'informe de la SEBAP reclama, a més, "entrellaçar l'ambició nacional de Catalunya amb les urgències del dia a dia dels ciutadans".

Es tracta d'enfortir-nos Catalunya endins i de projectar-nos internacionalment. Un dels aspectes que podrien quedar més alterats per l'efecte de la crisi són les polítiques socials. Miquel Roca afirma que "el creixement del benestar s'ha d'adequar al creixement econòmic: hem de generar riquesa per generar més benestar". Sens dubte, més Europa.