l

'existència de nou mil pisos buits a Manresa és un problema de primer ordre. Entenent-ho així ha nascut el col·lectiu Activem els buits, format per joves de diferents entitats que consideren que no es poden quedar sense fer res sabent que a la seva ciutat el 24% dels habitatges no tenen inquilins, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i a més tenint en compte que els desnonaments i les persones sense sostre són una de les conseqüències més punyents de la crisi econòmica. Per això, dissabte que ve han preparat una acció que permeti visibilitzar el volum del problema. Dos-cents cinquanta infants dels agrupaments escoltes de Manresa marcaran un perímetre de 660.000 m2, l'espai resultant de multiplicar el nombre d'habitatges buits per 70 metres, que és la superfície mitjana que han calculat que tenen els pisos. A banda d'això, faran entrevistes, visitaran espais com la Fàbrica Nova i habilitaran un punt per recollir propostes i solucions. Cal felicitar una iniciativa nascuda de la preocupació d'un col·lectiu ciutadà i que servirà per conscienciar tant els que hi participin com els que siguin espectadors directes o coneguin la situació pel ressò que en facin els mitjans de comunicació. Es tracta d'una acció pedagògica que no es queda en la constatació d'un fet, sinó que fa passos endavant per intentar aconseguir resultats. De la febrada constructora s'ha passat a Manresa a una situació en què l'existència de pisos buits és un problema que llastra no només l'aspecte físic d'edificis i carrers, sobretot al nucli antic, sinó que juga en contra de la cohesió social i dificulta el dia a dia de moltes comunitats de veïns. Durant la febrada constructora a Manresa l'elevat nombre de pisos buits ja era una realitat, una realitat, però, que no ha estat objecte pel govern municipal, ni pels anteriors i ni per l'actual, d'especial atenció, com ho demostra el fet que no s'ha fet públic cap estudi centrat en aquesta qüestió. Per contra, i com ho mostra Activem els buits, la preocupació és ben real.