Cada dia passo per davant de la Fàbrica Nova de Manresa. Que com bé diu una pintada en una tanca, no es veu gaire nova. A principi de l'any vinent, coincidint amb l'inici de les obres que hi haurà a la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont, s'hi farà un aparcament per a una vuitantena de vehicles al cantó que dona a la piscina. De fet, les piscines municipals ja ocupen part d'uns terrenys adjacents a la fàbrica, també per deixar-hi el cotxe. Qui ho havia de dir, de complex tèxtil històric i protegit a solar per a cotxes. Però no és pas això el que us volia explicar. Fa uns anys vaig tenir la sort de poder visitar la ciutat russa de Sant Petersburg. I sí, d'acord, les comparacions són odioses i en aquest cas fins i tot delictives. Hi havia unes velles drassanes, l'illa de la Nova Holanda, que fins a principi del 2000 ocupava l'exèrcit i que van quedar abandonades. Fins que algú va pensar que amb imaginació i pocs quartos es podrien obrir al públic mentre rumiaven què s'hi podia fer de forma definitiva. Amb contenidors d'obra, quatre cadires i quatre taules van muntar uns originals bars; en altres contenidors hi havia exposicions; van aplanar el terra per poder jugar a vòlei; en un tros de gespa s'hi podia veure gent fent-la petar i els nens hi podien córrer sense témer els cotxes. Allà al mig vaig pensar en la desaprofitada Fàbrica Nova de Manresa, on ja se sap què hi faran, però mentrestant...