Els rectors del parc natural de Montserrat estudien prohibir l'accés a senderistes a determinades zones d'aquest espai natural per evitar-ne l'erosió i degradació. Una iniciativa que es posava de manifest en una jornada celebrada aquesta setmana per debatre sobre la compatibilització de l'ús públic i la protecció del parc. Un espai protegit que, a la zona del monestir, està rebent en els darrers anys més de 2,5 milions de visitants. En aquella mateixa jornada, Jordi Calaf, biòleg del parc, posava en relleu que el pla especial de protecció de la muntanya data del 1988, però que la realitat ha sobrepassat el que recollia aquest text, ja des de la dècada dels 90. El Patronat de Montserrat fa anys que pren mesures per evitar que l'atractiu de Montserrat derivi en un impacte negatiu, com per exemple amb la regulació de l'escalada. Però és evident que s'ha de seguir treballant perquè aquest fràgil equilibri no es trenqui. I en això cal apel·lar també directament a la consciència de cadascun dels qui en gaudeixen.