Amb un esperit semblant al que va presidir l'operació per recuperar el Kursaal, els anomenats Amics del Conservatori (entre els quals hi ha el Galliner, ànima d'aquella campanya anterior) han posat a sobre la taula un pla per convertir el teatre Conservatori en un centre d'arts escèniques que comportaria una transformació significativa de l'edifici. El pla no només preveu omplir de contingut els nombrosos espais que ara estan buits, sinó també reconfigurar la forma en què el conjunt es relaciona amb la ciutat, un objectiu al qual contribuirien l'obertura d'un bar i canvis en els accessos. Coincidint amb el 140 aniversari del teatre, les entitats que hi tenen seu i altres aportacions particulars llancen la proposta amb l'objectiu que els polítics adquireixin compromisos. Seria d'esperar que ho fessin. Salvat definitivament per decisió popular, no té sentit mantenir-lo sense treure'n partit. Altrament, la degradació tornarà a amenaçar-lo. El Conservatori és just en la ròtula entre la ciutat vella i la nova; cal que la ciutat sàpiga convertir-lo en una font d'activitat.