La Plataforma dels Aliments de Manresa va néixer fa deu anys, quan la crisi econòmica entrava en la seva fase més dura i milers de famílies es trobaven de cop sense cap ingrés o amb només un petit ajut, amb casos de desnonament i de pobresa sobtada per l'escalada de l'atur. Des de llavors, la Plataforma s'ha anat organitzant i al seu entorn s'ha construït un entramat de solidaritat que ha format un valuosíssim coixí social. Pot resultar xocant que a hores d'ara, amb l'economia remuntant i amb l'atur en xifres molt més moderades, el nombre de famílies ateses pel Banc continuï creixent. En realitat, caldria tenir en compte que com més ben lligat està el banc en l'entramat de protecció social, més accessible és per a tothom, i que hi pot haver persones que hagin millorat la seva situació, però no tant per voler o poder renunciar als aliments gratuïts. En aquest punt, que l'ajut no esdevingui crònic i evitar que es consideri un dret adquirit hauria de formar part de la prestació.