La normativa que, des del 2009, permet a la Generalitat cobrar rescats que hagin estat provocats per actituds temeràries ha generat nou factures a particulars, tres de les quals per fets esdevinguts a la Catalunya Central. La relació que avui reproduïm és mínima en relació amb la quantitat de rescats que tenen lloc cada any, però creen precedents interessants que han de contribuir a educar la població sobre el que suposa activar un servei de recerca que mou equips extensos i caríssims que paguem entre tots i que, encara més important, si estan treballant en un punt no poden estar en un altre. Per això és pertinent sancionar les falses alarmes que es pugui comprovar que són fruit de la mala fe, i cobrar els rescats fruit de comportaments palesament temeraris. La varietat de les factures, des de poc més de cent euros de factura fins a deu mil, indica que es considera cas a cas, i el nombre de casos mostra que no hi ha afany fiscalitzador. És una política prudent que ha d'anar donant resultats.