El Campi qui Jugui va néixer marcant una diferència notable amb els antics salons de la infància. Durant anys s'ha explotat un model que va ser d'èxit, però l'assistència de públic s'havia estancat, i fins i tot retrocedit lleugerament. És obvi que els temps nous exigeixen noves respostes, i el Campi no n'és una excepció. Els mateixos organitzadors admeten que enguany hi ha hagut un cert retrocés d'assistència de participants, una situació que potser és herència dels darrers anys. En tot cas, els mateixos responsables consideren que els canvis introduïts han estat ben valorats pels assistents. La idea de l'espai no és perquè juguin els nens sols, entre ells, vigilats per uns monitors, sinó perquè ho facin en família, d'una manera més inclusiva. En un moment en què el joc dels infants sovint està centrat en unes mans i uns teclats, es vol fer que l'infant centri l'atenció en un joc més creatiu compartit amb els pares. De tota manera, 9.500 visitants és un valor molt a tenir en compte.