Segons un estudi de Manpower, Catalunya continuarà generant llocs de treball enguany i l'any que ve, però ho farà a un ritme menor del que ho va fer el 2018. Així, si l'ocupació va augmentar l'any passat al país el 2,7%, per a aquest 2019 la previsió és que ho faci el 2,2% i l'1,9% l'any que ve. Els nivells d'ocupats ja s'apropen (sobretot gràcies al sector serveis) als d'abans de la crisi econòmica, però la indústria continua lleugerament per sota i la construcció és molt lluny encara de recuperar el seu lloc en el pes de l'ocupació. Segons l'estudi, el que s'incrementarà en aquest bienni serà el nombre de dones ocupades i també el d'immigrants, dos col·lectius als quals la crisi econòmica ha castigat especialment, però que en el retorn de certa bonança reclamen el seu lloc imprescindible en el mercat de treball. La completa recuperació no es podrà fer sense que les dones i els immigrants reassumeixin el seu paper en el món laboral, malgrat totes les traves històriques per a aquests col·lectius.