L'Ajuntament de Manresa va començar a desenvolupar ahir un nou pla de renovació de la via pública, el tercer que posa en marxa després d'un llarg període en què, durant el més dur de la crisi, la reparació de carrers i voreres va quedar completament abandonada. Manresa ja era una ciutat amb grans mancances de qualitat de la via pública, i l'impacte d'aquells anys d'abandonament encara va agreujar la situació. Ara, per tercer any, el govern de CDC i ERC aplica un milió d'euros a reparar calçades i dignificar voreres, ja sigui fent-les més amples o, simplement, fent-les decents. Aquest és un tipus d'inversió que no permet fer grans inauguracions però que, si s'aplica de forma sostinguda, té efectes molt importants sobre la percepció que els ciutadans tenen del seu municipi. Una ciutat amb vials foradats i voreres destruïdes projecta de forma inevitable la impressió que agonitza. Aquesta ha estat la imatge de Manresa en molts llocs durant molt temps, i encara ho és ara, començant per una part de l'emblemàtic carrer Guimerà. El govern farà molt bé mantenint aquesta política, i encara fa curt.