Segons la crònica de la transcendental jornada, «a les dotze menys cinc minuts es va procedir a la proclamació del nou batlle. Els aplaudiments van ser llargs i quan es van acabar, un espontani entusiasmat va cridar: «¡Ahí, machote, hasta morir!». La gresca fou moderada. Finalitzat el parlament del balle Cornet, el públic, dempeus, va cantar Els segadors». Era la crònica de l'acte de constitució del consistori de l'Ajuntament de Manresa sorgit de les eleccions del 3 d'abril, les primeres eleccions municipals des del restabliment de la democràcia, i de l'elecció del nou alcalde. Com era previst, aquest va ser el socialista Joan Cornet Prat, que va rebre el vot a favor de catorze regidors -del PSC, PSUC i PSAN- i el vot en blanc de la resta, incloent en aquesta resta els set regidors del grup de CiU, que, tanmateix, havien assolit un pacte amb les esquerres per participar en l'equip de govern. Per a la lletra menuda de la història queda que la mesa d'edat va ser presidida pel regidor més gran, el metge Ramon Llatjós, i la secretària, la regidora més jove, Maria Àngels Torrent, tots dos del grup de Convergència i Unió.