El divendres 27 d'abril del 1979 es va conèixer l'atribució de feines al nou consistori de Manresa. En aquells moments la llei no permetia la flexibilitat actual de les conselleries delegades, que venen a ser com ministeris del govern municipal. En canvi hi havia «ponències» i cadascuna tenia el seu president i el seu vicepresident, i la seva composició. Com que el pacte de govern l'havien subscrit PSC, CiU i PSUC, cadascun va tenir tres presidències, però el vicepresident sempre era d'un altre partit. Hi havia, doncs, una mena de marcatge en què tothom vigilava tothom. Cada ponència tenia set membres, sis dels quals eren dels tres partits esmentats, a raó de dos cada un. Als regidors d'UCD no els va agradar el poc poder que els permetien i no van fer costat al cartipàs, fet que marcava el retorn a l'Ajuntament de la dinàmica democràtica de govern i oposició. Heus aquí els noms dels caps d'àrea: Hisenda, Eduard Bohigas; Urbanisme, Ramon Puig; Administració, Teresa Vilajeliu; Treball i Foment, Francesc Padullés; Cultura, Jordi Marsal; Esports i Joventut, Ramon Majó; Sanitat, Josep Fuentes; Serveis, Josep M. Vives; i Governació, Pere Oms.