Avenida del Caudillo, calle del Tercio de Ntra. Sra. de Montserrat, calle Tercio Montejurra, avenida de la Cruzada Española, paseo de García Valiño, paseo de José Antonio Primo de Rivera, plaza del General Mola... Eren alguns dels noms que es veien a les plaques dels carrers de Manresa ara fa quaranta anys, quan el primer Ajuntament democràtic amb prou feines havia acabat d'ater-rar. L'historiador Joaquim Aloy va publicar al Regió7 del 5 de maig un extens informe sobre les variacions patides pel nomenclàtor de la ciutat en què s'especificaven, per a un bon nombre de vials, els seus noms durant el franquisme, durant la guerra, durant la República, i abans. Així sabíem, per exemple, que el carrer de les Piques (nom tradicional i també actual) va ser durant la guerra el carrer de Pau Iglesias (catalanització de Pablo Iglesias, fundador del PSOE i la UGT), i els nacionals el van dedicar al Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, una de les unitats del requetè carlista que va lluitar amb el bàndol franquista entre el 1936 i el 1939. En els anys següents es va fer una intensa tasca per «desfranquistitzar» i recuperar els noms tradicionals.