Optimisme desbordant el que mostrava la portada de Regió7 del dimarts 15 de maig: aquell vespre s'aprovava inicialment el Pla d'Ordenació Urbana de Manresa, començat a redactar pel consistori de Ramon Roqueta, i que encara portaria feina en el tràmit d'estudiar i admetre o rebutjar les múltiples al·legacions que s'hi presentarien. Deia el diari: «Aquest vespre s'aprova inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbana de Manresa. La data passarà a la història de la ciutat com a fita d'un llarg i polèmic camí recorregut per dos Consistoris. Enrere quedaran un seguit d'irregularitats urbanístiques sobre les quals el nou Pla poca cosa hi podrà fer: els terminis de temps fixats per la llei hauran fet legals obres que inicialment no ho eren. Així és la llei. L'important, però, és el futur. Aquest sí que serà controlable. Aquest és el gran avantatge del nou Pla: marcarà les normes a seguir perquè en el futur Manresa no sigui tan caòtica com és ara. Les directrius del Pla no deixaran lloc als dubtes, el seu acompliment serà controlat per l'Ajuntament democràtic. El qui es passi, garrotada. Aquestes són les garanties per a uns i altres».